Merlin heeft een klein en hecht team van leerkrachten en biedt een uitdagende stageplaats. ​Wij komen graag in contact met stagiaires van PABO's en ROC's die geïnteresseerd zijn in tweetalig onderwijs. Merli​n is onderdeel van Alberdingk Thijm Scholen. ​​​​​Bij Alberdingk Thijm Scholen werken meer dan 750 onderwijsprofessionals verspreid in het Gooi​. ​​​​​​​​​Wij bieden ze de kans zich voortdurend te ontwikkelen. De speerpunten van de organisatie zijn ICT en tweetaligheid en '​alles wat ertoe doet'. ​We zie​n de school als een 'community', waarbij we verder kijken dan alleen de schoolprestaties van de leerlingen. Dit betekent voor docenten en leerkrachten dat zij hiervoor open staan, kunnen meedenken en zich hieri​n ontwikkelen.