We bieden tweetalig onderwijs met IPC van groep 1-8. Het IPC staat voor het International Primary Curriculum. Wij ondersteunen het onderwijs met veel ICT.

Aantal leerlingen 

ca. 100 verdeelt over 4 groepen

Uitstroom naar het VO in 2023


VMBO-T - HAVO: 12,5%

HAVO - VWO: 37,5%

VWO: 50%

Combinatiegroepen schooljaar 2022-2023:

  • Kleuterbouw Lancelot; groep 1-2
  • Onderbouw Artelot; groep 3-4
  • Middenbouw Camelot; groep 5-6
  • Bovenbouw Merlot; groep 7-8

De gemiddelde groepsgrootte is 25 leerlingen. Onze leerlingen komen zowel uit Eemnes als uit de regio. Alle leerlingen die het Nederlands of Engels goed beheersen zijn van harte welkom.

Schooltijden

ma-di-do-vr.: 8.30 uur tot 14.30 uur wo. 8.30 uur tot 12.30 uur

Continurooster

De kinderen blijven over onder begeleiding van hun eigen leerkracht.

Medewerkers

Zeer ervaren en goed geschoold team. Zij beheersen het Engels minimaal op C1 niveau.

Speerpunten

Internationalisering en wereldburgerschap door IPC, tweetaligheid en meertaligheid, uitdagend, vernieuwend en toekomstgerich

Vrijwillige ouderbijdrage

Jaarlijks groep 1-8 €75,00 per leerling,

Laptopbijdrage

Jaarlijks vanaf groep 3: €75,00 per leerling