We bieden tweetalig onderwijs met IPC van groep 1-8. Het IPC staat voor het International Primary Curriculum. Wij ondersteunen het onderwijs met veel ICT.

Aantal leerlingen 

ca. 60 verdeel over 4 groepen

Uitstroom naar het VO in 2020
Onze leerlingen stromen uit naar alle vormen van vervolgonderwijs

Combinatiegroepen schooljaar 2020-2021:

  • Kleuterbouw groep 1-2
  • Onderbouw groep 3-4
  • Middenbouw groep 5-6
  • Bovenbouw groep 7-8

De gemiddelde groepsgrootte is 19 leerlingen. Onze leerlingen komen zowel uit Eemnes als uit de regio. Alle leerlingen die het Nederlands of Engels goed beheersen zijn van harte welkom.

Schooltijden

ma-di-do-vr.: 8.30 uur tot 14.30 uur wo. 8.30 uur tot 12.30 uur

Continurooster

De kinderen blijven over onder begeleiding van hun eigen leerkracht.

Medewerkers

Zeer ervaren en goed geschoold team. Zij beheersen het Engels minimaal op C1 niveau.

Speerpunten

2020-2021 woordenschat Nederlands en Engels

Vrijwillige ouderbijdrage

Jaarlijks groep 1-8 €75,00 per leerling,

Laptopbijdrage

Jaarlijks vanaf groep 3: €75,00 per leerling

Documenten