Wat zeggen ouders over Merlin

​'We zijn blij met jullie, ons kind wordt goed gezien en leert steeds iets nieuws'

 

 

 

Ouderbetrokkenheid

Voor het bieden van goed onderwijs vinden we het belangrijk dat u als ouder goed op de hoogte bent van de ontwikkelingen van uw kind en van ons  eigentijdse onderwijs. We berichten u hierover op verschillende manieren.

Om de school goed te laten draaien werken we ook graag samen. Het is fijn dat er altijd mensen bereid zijn om een steentje bij te dragen. Bijvoorbeeld door mee te denken over de ontwikkelingen van de school of het organiseren van excursies of feesten. 

Contact m​et ouders​

Op school- en groepsniveau worden ouders via Parro  -onze ouderapp- geïnformeerd. We sturen daarin de Newsflash, korte berichtjes uit de groep en  foto's met betrekking tot ontwikkelingen in de klas.  In de loop van het jaar nodigen we u ook een paar keer uit voor oudergesprekken en informatieavonden.  Twee keer per jaar krijgen de kinderen een Sterverslag mee. Aan het eind van het schooljaar bekijken de kinderen samen met u hun portfolio. Hierin hebben ze verzameld waarover ze allemaal hebben geleerd.