'The limits of my language are the limits of my world'

Ludwig Wittgenstein

We zijn één van de 17 basisscholen in Nederland die Tweetalig Primair Onderwijs (TPO) mag geven. Dat betekent dat ongeveer 40% - 60% van ons onderwijs in het Engels en Nederlands vanaf groep 1 wordt gegeven. Uit onze brede ervaring weten we dat veel kinderen het leuk vinden om een tweede taal te leren en het biedt kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong of hoogbegaafd zijn een extra uitdaging.

Tweetalig onderwijs in het Gooi

Wij vinden dat alle kinderen een tweede taal zouden moeten kunnen leren. Dat geldt voor kinderen dicht bij onze school en uit de regio. We bieden een internationale omgeving waarin twee- en meertaligheid heel vanzelfsprekend zijn. Bijna iedereen leert een nieuwe taal. Omdat de leerlingen verschillende taal achtergronden hebben is het heel vanzelfsprekend dat je in de gang afwisselend Nederlands en Engels hoort spreken.

​Uitwisseling

In het Gooi zijn op dit moment slechts 5 scholen die tweetalig onderwijs aanbieden, in de regio Gooi&Eemland is​ dat alleen Merlin. De leerkrachten zijn enthousiast om dit te doen en hiervoor speciaal opgeleid. Zij volgen regelmatig nascholingen om hun vaardigheden hierin steeds verder te ontwikkelen. Een deel van het team is (near) native speaker. Met de leerlingen hebben we contacten met scholen ​in het buitenland die ook Engels als tweede taal leren gebruiken. De kinderen, schrijven, skypen en maken video's voor elkaar. 


Bilingual primary education (Tweetalig Primair Onderwijs, TPO)

Tweetalig Primair Onderwijs (TPO) is a pilot of bilingual primary education in which 19 primary schools participate. These schools teach 30%-50% of their lessons in English from group 1 onward. We take part in the pilot in which there is a lot of attention for the curriculum development and professionalization of bilingual education. 

We believe that children should be able to learn a foreign language. Therefore, we teach a substantial part of the lessons in English. The children learn with ease to understand and speak English. From group 4 onward there is also attention for learning to read and write in English. 

The teachers are enthusiastic about this way of teaching and are specially qualified to do so. They are regularly following training to be able to offer bilingual education to their students. A big part of the team is (near) native speaker. 

The children have contacts with schools abroad, who also learn to use English as their second language. ​The children write, skype and take videos to communicate together.

Spelenderwijs ontwikkelen de kinderen hun Engelse en Nederlandse vaardigheden naast elkaar