Tweetalig Primair Onderwijs (TPO) is een pilot waaraan 17 basisscholen in Nederland deelnemen. Samen ontwikkelen we tweetalig onderwijs en geven we 4​0 tot 50% van ons onderwijs in het Engels en Nederlands vanaf groep 1. In de pilot hebben we veel aandacht voor professionalisering en leerplanontwikkeling.​

Tweetalig onderwijs in het Gooi

Wij vinden dat alle kinderen een tweede taal moeten kunnen leren. We geven daarom vanaf groep 1 tot en met 8 lessen in het Engels en Nederlands. Vrijwel alle kinderen op onze school leren dan ook spelenderwijs een nieuwe taal. Er is sprake van een enorm talige omgeving waarin twee- of vaak zelfs meertaligheid heel vanzelfsprekend is. 

​Uitwisseling

In het Gooi zijn op dit moment slechts 5 scholen die tweetalig onderwijs aanbieden, in de regio Gooi&Eemland is​ dat alleen Merlin. De leerkrachten  zijn enthousiast om dit te doen en hiervoor speciaal opgeleid. Zij volgen regelmatig nascholingen om hun vaardigheden hierin steeds verder te ontwikkelen. Een groot deel van het team is (near) native speaker. Met de leerlingen hebben we contacten met scholen ​in het buitenland die ook Engels als tweede taal leren gebruiken. De kinderen, schrijven, skypen en maken video's voor elkaar. 


Bilingual primary education (Tweetalig Primair Onderwijs, TPO)

Tweetalig Primair Onderwijs (TPO) is a pilot of bilingual primary education in which 19 primary schools participate. These schools teach 30%-50% of their lessons in English from group 1 onward. We take part in the pilot in which there is a lot of attention for the curriculum development and professionalization of bilingual education. 

We believe that children should be able to learn a foreign language. Therefore, we teach a substantial part of the lessons in English. The children learn with ease to understand and speak English. From group 4 onward there is also attention for learning to read and write in English. 

The teachers are enthusiastic about this way of teaching and are specially qualified to do so. They are regularly following training to be able to offer bilingual education to their students. A big part of the team is (near) native speaker. 

The children have contacts with schools abroad, who also learn to use English as their second language. ​The children write, skype and take videos to communicate together.

Wat is Learning through Immersion?