Onze focus ligt op leren, leven en denken. Het International Primary Curriculum (IPC) vormt​ daarvoor de belangrijke basis. We kiezen elk jaar units  die we aanbieden. Die hebben verschillende focusgebieden en vormen samen een kerndoel dekkend aanbod. Met de combinatie IPC en meertaligheid bieden we een uitdagend en HB vriendelijk aanbod. 

 

Personal goals

De Personal Goals zijn een belangrijk onderdeel van het IPC. Ze zijn niet alleen onderdeel van dat curriculum maar we integreren ze in elke les. Ze zijn de basis voor leren, leven en denken. Met de personal goals ontwikkelen we dan ook doelen die in het dagelijks leven van belang zijn zoals: een denker zijn, empatisch, respectvol, communicatief, teamspeler, flexibel, en ethisch. Dit sluit aan bij onze focus op leren, leven, denken. 

IPC

Bilingual education and the International Primary Curriculum (IPC) are core of our education. Each year we choose topics, which we integrate in our education. The topics vary per group and form a complete learning curve, with which we work to achieve the core goals for every group. 

Vaste structuur

De thema's van IPC noemen we units. Elke unit heeft een vaste structuur. Altijd neemt het leren de centrale plek in. Om kinderen te enthousiastmeren voor een unit wordt die geopend met een startpunt en eindigt met het vieren van wat we hebben geleerd door een afsluiting. Na elke start is er een kennisoogst waarin we inventariseren wat we al weten, wat we denken te weten en wat we nog willen weten. Vervolgens is er daarbij aansluitend aandacht voor wat we gaan leren en doen. Daarna volgen de lessen die vakoverstijgend zijn. Dat betekent dat natuur, aardrijkskunde, techniek, internationaal, geschiedenis, taal NL-EN elkaar aanvullen en afwisselen als onderdeel van het leerproces.

School cross curricular

With each topic we make compliant language activities for the English and the Dutch language. By making the assignments children learn for example how to use computer programmes such as Word or PowerPoint.  In group 4/5/6 we learned about the topic: The active planet. We read a text about the earthquake in Nepal of 2015. By using the information they collected, the children were able to draw up a newsflash and record it.