Tweetaligheid en het International Primary Curriculum (IPC) vormen​ het hart van ons onderwijs. We kiezen elk jaar zorgvuldig de units  die we willen aanbieden. De units hebben verschillende focusgebieden die samen een kerndoel dekkend aanbod bieden. In de praktijk blijkt dat we met het IPC in combinatie met Engels als tweede taal een uitdagend en HB vriendelijk aanbod kunnen aanbieden. 

 

Personal goals

Met het IPC is er voortdurend aandacht voor acht personal goals die niet  alleen zijn geïntegreerd in het IPC-curriculum maar waar we de gedurende alle lessen aandacht aan besteden. Ze zijn de basis voor sociale en emotionele ontwikkeling. De personal goals betreffen: reflectief zijn, communiceren, respectvol zijn, veerkracht ontwikkelen, onderzoeken, 
flexibel zijn, deugdzaamheid en samenwerken. Hiermee ontwikkelen we  vaardigheden die die een belangrijke basis zijn voor goed leren, voelen, denken en handelen. 

IPC

Bilingual education and the International Primary Curriculum (IPC) are core of our education. Each year we choose topics, which we integrate in our education. The topics vary per group and form a complete learning curve, with which we work to achieve the core goals for every group. 

Vaste structuur

We werken in thema's, bij IPC noemen we dat units. Die hebben een vaste structuur. Bij ieder onderdeel van die structuur neemt het leren een centrale plek in. Om kinderen te enthousiastmeren over een onderwerp wordt elke nieuwe unit geopend met een enthousiastmerend startpunt en eindigt het met een afsluiting. Na de start is er de kennisoogst waarin we in kaart brengen wat de bestaande kennis van de kinderen is en krijgen we samen zicht op wat we al weten en welke vragen we nog hebben. Vervolgens vertellen we wat we gaan leren en doen we dat daarna vakoverstijgend. Natuur, aardrijkskunde, internationaal, geschiedenis, taal wisselen elkaar dan voortdurend af en vullen elkaar aan. 

School cross curricular

With each topic we make compliant language activities for the English and the Dutch language. By making the assignments children learn for example how to use computer programmes such as Word or PowerPoint.  In group 4/5/6 we learned about the topic: The active planet. We read a text about the earthquake in Nepal of 2015. By using the information they collected, the children were able to draw up a newsflash and record it.