Tweetaligheid en het International Primary Curriculum (IPC) vormen​ het hart van ons onderwijs. We kiezen elk jaar  units  die we aanbieden in ons onderwijs. De units verschillen per bouw en zijn samen kerndoel dekkend. 

 

Personal goals

Het IPC kent acht personal goals die zijn geïntegreerd in het IPC-curriculum. Deze personal goals komen doorlopend aan bod in de units. Het IPC kent 8 personal goals: reflectief, communicatief, respectvol, veerkrachtig, onderzoekend, 
flexibel, deugdzaam en cooperatief.  Deze personal goals liggen aan de basis van hoe we kinderen willen laten leren, voelen, denken en handelen. 

IPC

Bilingual education and the International Primary Curriculum (IPC) are core of our education. Each year we choose topics, which we integrate in our education. The topics vary per group and form a complete learning curve, with which we work to achieve the core goals for every group. 

School cross curricular

With each topic we make compliant language activities for the English and the Dutch language. By making the assignments children learn for example how to use computer programmes such as Word or PowerPoint.  In group 4/5/6 we learned about the topic: The active planet. We read a text about the earthquake in Nepal of 2015. By using the information they collected, the children were able to draw up a newsflash and record it.