We leven in een snel veranderende tijd waarin kinderen opgroeien met meer creatieve technologieën dan ooit. Daarom vinden we het belangrijk dat zij daarmee leren werken. Dat is natuurlijk niet de enige vaardigheid die zij moeten leren beheersen, er is meer dan dat...

 

Vaardigheden

We oefenen veel vaardigheden zoals presenteren, bronnen gebruiken en onderzoek doen. Maar er is nog een groep vaardigheden die we de 21st Century Skills noemen. Dat zijn vaardigheden die volgens onderzoeken extra belangrijk zijn voor deze tijd. Het zijn geen nieuwe vaardigheden, maar ze verdienen nu meer aandacht dan voorheen, aldus de onderzoekers. Kennisnet heeft ze samen met de SLO (Stichting Leerplan Ontwikkeling), voor het onderwijs in een model gezet:

ICT in de klas

ICT vaardigheden zijn voor onze school een belangrijk onderdeel van het onderwijs, omdat de kinderen van nu opgroeien met een diversiteit aan ICT mogelijkheden. Voor de kinderen is het heel vanzelfsprekend om hier gebruik van te maken tijdens het spelen en leren. Rekentuin, Taalzee en Words & Birds, zijn een voorbeeld waarmee kinderen de belangrijke basisvaardigheden dagelijks oefenen op school. 

Ons ICT beleid wordt mede mogelijk gemaakt door Alberdingk Thijm Scholen. Alles hierover vind je op: itlab.atscholen.nl​
​Veel ICT onderwijs wordt ontwikkeld en aangeboden aan de scholen vanuit het IT-Lab. In bijgaand filmpje is te zien welke mogelijkheden er zijn in het IT-Lab:​​​​