We zijn een kleinschalige bassischool waar rond de 65 leerlingen in twee talen leren. De kinderen zijn verdeeld over vier groepen. We combineren groep 1-2, 3-4, 5-6 en 7-8. Veel kinderen komen uit Eemnes en de dorpen daar omheen. Een deel van hen heeft in het buitenland gewoond of heeft familie in het buitenland. We leggen de focus op leren dat past heel goed bij het IPC.