• Nieuws

Onze focus ligt dit jaar onder andere op woordenschatlessen voor Engels en Nederlands. Bijna alle kinderen op Merlin leren een nieuwe taal en moeten nieuwe woorden leren. We verdelen nieuwe woorden die we de kinderen leren over twee categorieën: startwoorden (voor de nieuwe taal) en de moeilijke woorden (voor de moedertaal). We betrekken de kinderen zoveel mogelijk bij de keuze van de nieuwe woorden. Bijvoorbeeld door hen zelf te laten zoeken naar woorden die nieuw zijn voor hen. 

Een uitgebreide woordenschat is heel belangrijk voor het begrijpend lezen dat veruit de belangrijkste vaardigheid is die we de kinderen willen meegeven. Hiermee kunnen ze immers zelf boeken gaan lezen en daaruit leren. Om een tekst goed te kunnen begrijpen moet je bijna alle woorden uit de tekst al kennen.