Plezier is een belangrijke factor op school. Het motiveert, stimuleert, ontspant en maakt dat je in een flow kunt komen. Als we met kinderen in gesprek zijn vertellen ze ons over wat ze leuk vinden. Ze noemen dan vaak buitenspelen, creatief bezig zijn, met lego een constructie bouwen, dans of met IPC bezig zijn… en wat ze niet leuk vinden is lang luisteren en zitten.

Merlin is een vernieuwingsschool uit volle overtuiging. We vinden dat het onderwijs van vandaag beter bij de kinderen moet passen dan het nu doet. De volgende stap die we daarin zetten is aandacht voor meer plezier door vaker keuzemogelijkheden te bieden.

Wij hebben samen met de kinderen geïnventariseerd hoe dat er uit kan zien. Iets met talenten leek hen een goed idee. Want dat past bij alle verschillende wensen van de kinderen. Met de kinderen uit de bovenbouw hebben we dit uitgewerkt. We willen samen ontdekken hoe het werken met talenten eruit kan zien, wat goed werkt, wat kun je daar kiezen, hoe je dat zou kunnen organiseren en welke keuzes je dan zou kunnen maken? Een heleboel vragen waarop  

Werken met een plein is niet nieuw op Merlin. Al sinds 2014 gebruiken kinderen Stiltepleinen in de gang. Op dat plein leren ze samen. Bijvoorbeeld oefenen met taal of rekenen, als groepje werken een opdracht voor IPC of het leren van een nieuwe taal. Omdat dat goed werkt willen we het werken met je talenten het talentenplein noemen. Op het talentenplein mogen kinderen zelf kiezen en vooral plezier hebben!

 

Wij gaan ervanuit dat iedereen geboren wordt met talent.  Als we denken over talenten dan krijgen we direct beelden van iemand die al een instrument goed kan bespelen, heel erg goed kan voetballen of al super is in wiskunde… dat zijn prachtige talenten maar daar ligt niet onze focus.

Voor ons op school zijn talenten vooral die activiteiten die je moeiteloos lijkt te doen en waar je veel energie van krijgt. We zijn ons er vaak niet van bewust welke dat voor ons zijn.

Het zijn talenten als bijvoorbeeld: een trouwe vriend zijn, een ideeënfontein, een kennisspons, een samenbrenger, een positivo, stille helper, of een bezige bij.

Het is een mooie expeditie om te ontdekken wat jouw talent is.