• Media

Na een half jaar afstandsonderwijs is er zowel in het voortgezet onderwijs, als in het primair onderwijs uitgebreid geëvalueerd. Wat werkt wel, wat werkt minder en welke lessen kunnen we hieruit trekken voor de toekomst. Hierbij vind je een samenvatting van het onderzoek op de scholen van Alberdingk Thijm met daarin een aantal hele mooie voorbeelden en bruikbare conclusies.